top of page

Blog Yazarları

Blog Yazarları
Sakın Kaçırmayın.PNG

Psikolog İdil Örs

1997’de İstanbul’da doğdu. Çocuklar için faydalı işler yapmak kendini bildi bileli hayaliydi. Bu hayalini psikoloji ile birleştirmeye karar verdi. 2015 yılında Haydarpaşa Anadolu Lisesi’nden mezun oldu ve  İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü kazandı. Lisans hayatı boyunca çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Umut Okulu projesinde yer alarak köy okullarındaki çocuklar ile çeşitli faaliyetlere katıldı. Özel öğrenme güçlüğü, disleksi, DEHB tanısı almış çocukların bulunduğu bir özel eğitim merkezinde staj yapma fırsatı buldu. 2019 yılında lisans diplomasını aldı. Lisans sonrasında pedagojik formasyonunu tamamladı. Şu anda Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nden aldığı Ergen Psikopatolojileri ve Rorschach – TAT Eğitimi’ne devam etmektedir. Buna ilaveten İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nde açıköğretimden ikinci üniversitesini okumaktadır. Yakın zamanda Objektif Çocuk Testleri Eğitimini tamamlamıştır. Kendini geliştirmesine katkı sağlayacak bir sonraki eğitimini iple çekmektedir. Tüm bu akademik kariyeri dışında, boş zamanlarında tasarımını yaptığı takıları paylaştığı bir instagram sayfası yönetmektedir.

11822567_10153557484414658_3626242930160

Prof. Dr. Meltem Erinçmen Kanoğlu

Ortaokul ve lise öğrenimini American School of Kuwait’te yapan Kânoğlu, Lisans diplomasını İstanbul Üniversitesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’nden (1993), yüksek lisans diplomasını  Boğaziçi Üniversitesi, Mütercim Tercümanlık Bölümü’nden (1996) ve doktora derecesini de Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri Anabilim Dalı’ndan (2006) aldı. Othello’nunTürkçe’ye çevirilerindeki “Feritas” imgesini inceleyen yüksek lisans tezinin başlığı, “An Analysis of the Reflection of the Feritas Imagery in Othello Translations”dır. Takrir-i Sükun Dönemi’nde popüler edebiyat, basın, iktidar ve modernleşme ilişkilerini ele aldığı doktora tezinin başlığı ise “Takrir-i Sükun Dönemi’nde Türk Modernleşmesinin Tefrika Romanlara Yansımasına Analitik Bakış”tır. 1998-2000 yılları arasında Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Okulu Hazırlık Birimi’nde 2001-2008 arası Yeditepe Üniversitesi Hazırlık Okulu’nda İngilizce okutmanı olarak çalıştı. 2008 yılından itibaren Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Şubat 2013’te Doçent oldu, 2018 de ise Profesör ünvanını aldı. Halen aynı fakültede görev yapmayı sürdürmektedir. Akademik çalışmalarının yanı sıra, Meltem Erinçmen Kanoğlu bir çocuk yazarı olarak edebiyat yaşamına, Çikolata Yayınevi’nce basılan, Dış dünya Gezisi, Ani Sel, Tohum İzcileri ve Vadideki Yerleşke adlarında dört kitaptan oluşan ve küresel ısınmayı konu aldığı distopik-bilim kurgu tarzındaki Güneş Gezegeni kitap serisiyle (4 kitap), oluşan Tumburluplar öykü dizisiyle (8 kitap), Koca Ayak Mut Yazım Kitapları’yla (5 kitap), Büyükanne Vertigo M. (2 kitap), tarih ve arkeolojiyi çocuklara anlattığı Acemi Kâşifler kitabı ile, üç yaş gurubuna temel değerleri anlatmaya çalıştığı Mor Salyangoz Lila, Beethoven’ın Kulak Trompeti, Badem Merdivene Karşı adlı öykü kitaplarıyla devam etmektedir. Yazar 3 yaş altı içinse Şanslı Dinozor Bo Kitaplarının yaratmıştır (4 kitap). Eğitim kitapları çerçevesinde Medya Okuryazarlığı konulu “Medya Nedir?” kitabı bulunmaktadır. Bu bağlamda, 2006 yılında TRT-1 Radyosu, Çocuk Bahçesi programında yayınlanan Genç Arkeologlar adında on bölümlük bir radyo oyunu vardır. İlk ve orta okullara yönelik yazım, medya okur yazarlığı, ekoloji atölyeleri yapmaktadır.

bottom of page