top of page

Küresel Çikolata

Uluslararası Basılan Kitaplarımız

Vizyon & Misyon sayfamızda belirttiğimiz gibi, Çikolata Yayınevi, Prof. Dr. Meltem Erinçmen Kanoğlu’nun Türkiye’de çocuk edebiyatı alanında ciddi eksikler gözlemlemesi, ve bu eksiklikleri doldurabilecek çalışmaların henüz varolan bir yayınevi vasıtasıyla gerçekleştiremeyeceğini fark etmesi üzerine kuruldu. Bu vesileyle, Çikolata Yayınevi olarak kuruluşumuzdan beridir şirket kimliğimizi sürekli olarak revize etmekteyiz. Yayınevimize Türkiye’de çocuk edebiyatı ve çocuk eğitiminde gözlemlediğimiz eksikliklerin giderilmesi için gerçekleştirilmesi gereken çalışmaların hepsini tek bir çatı altında toplayabilecek bir kimlik ve kapasite kazandırmak en önemli amacımız olmaktadır.  

Misyonumuz doğrultusunda klasik anlatının derinliğiyle bilgi çağının pratiklerini harmanlayan, çocuklara zaman içinde değerlerini kaybetmeyecek becerileri efektif ve kalıcı bir şekilde kazandıran kitaplar yaratıyoruz. Dolayısıyla, yarattığımız kitaplar sadece Türkiye'de çocuk edebiyatına değil, aynı zamanda bütün dünyanın çocuk edebiyatına katkı sağlayacak içeriklere sahiptirler. 

Mor Salyangoz Lila kitabımız Lübnan'da da basılmıştır. 

Publishers interested in our books should check the

bottom of page