top of page

Vizyon ve Misyon

DSC_2803.JPG

Yayınevi Kimliği

Çikolata Yayınevi, Prof. Dr. Meltem Erinçmen Kanoğlu’nun Türkiye’de çocuk edebiyatı alanında ciddi eksikler gözlemlemesi ve bu eksiklikleri doldurabilecek çalışmaların henüz var olan bir yayınevi vasıtasıyla gerçekleştiremeyeceğini fark etmesi üzerine kuruldu. Bu vesileyle, Çikolata Yayınevi olarak kuruluşumuzdan beridir şirket kimliğimizi sürekli olarak revize etmekteyiz. Yayınevimize Türkiye’de çocuk edebiyatı ve çocuk eğitiminde gözlemlediğimiz eksikliklerin giderilmesi için gerçekleştirilmesi gereken çalışmaların hepsini tek bir çatı altında toplayabilecek bir kimlik ve kapasite kazandırmak en önemli amacımız olmaktadır.  

Çikolata Yayınevi olarak kuruluş yılımız olan 2013’ten beridir vizyonumuz ve misyonumuz doğrultusunda sürekli olarak çocuk edebiyatına katkı sağlamaktayız. Şu ana kadar ele aldığımız sorunlar arasında çocuklara nasıl medya okur-yazarlığı becerilerinin, küresel ısınma gibi bilimsel olayların farkındalığının, özdenetim becerisi, eleştirel düşünme ve yazarlık becerilerinin kazandırılacağı yer almaktadır. Bu becerilen çocuklara kalıcı ve etkin bir şekilde kazandırılması için en yüksek kalitede kitaplar yaratmanın yanı sıra okullarda çocuklarla birebir iletişim sağlayıp onlar için atölyeler ve seminerler düzenlemekteyiz.  

 

Çikolata Yayınevi olarak edebiyatın bütün alanlarında faaliyet göstermek istediğimiz için çocuk edebiyatı alanında yaptığımız bütün çalışmaları “Çocuk Çikolata” kolumuz altında toplamaya karar verdik. Bu vesile ile tüm dallarımız Çikolata Yayınevi’nin kimliği doğrultusunda kendisine ait vizyonu, misyonu ve prensipleri olacaktır. Umuyoruz ki yaptığımız çalışmaları aynı çaba, titizlik, iç görü ve vizyonla gerçekleştirmeye devam edersek gelecekte belli bir kültür ve ekol doğrultusunda edebiyatın her alanında yerli kitapların yaratımında liderlik eden bir yayınevine dönüşebiliriz. 

Vizyon

Türkiye’de çocuk edebiyatı ve çocuk eğitimindeki eksiklikleri giderebilecek çalışmaların hepsini tek bir çatı altında gerçekleştirebilecek bir kimlik ve kapasite sahibi olmak.

Misyon

Klasik anlatının derinliğiyle bilgi çağının pratiklerini harmanlayan bir çocuk edebiyatı ve çocuk eğitimi kültürünü vurgulayarak çocukların ihtiyaçları olduğu becerileri efektif ve kalıcı bir şekilde kazanmalarını sağlayacak içerikler üretmek; yayınevi kültürümüzü ve kimliğimizi durmadan revize ederek organik bir şekilde büyümemizi sağlamak

bottom of page